EN | TR

Bölüm Tanıtımı

Küreselleşmeden yoğun bir şekilde etkilenen alanların başında gelen finans sektöründe, bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Söz konusu değişim, finansal piyasaların ve kurumların işleyiş süreçlerini ve kullanılan araçları çeşitlendirmektedir.
Dünya genelinde yaşanan finansal krizler, finans sektörüne ve reel sektöre yeni bir boyut kazandırmakla beraber, küresel rekabeti de farklı boyutlara taşımıştır. Tüm bu nedenler, ülkelerin rekabet edebilirliğini artırmak adına,  finans sektöründe yaşanan çeşitliliğin ve uluslararası rekabetin getirdiği fırsatları doğru analiz edebilen, yüksek standartlarla donatılmış elemanlara olan ihtiyacı da artırmaktadır. Bankacılık sektörü başta olmak üzere finans kurumlarında istihdam edilecek elemanların, branş dışı alanlardan seçilmesi yerine banka, sigorta şirketleri, aracı kurum gibi finansal kurum ve alanlarda eğitim alıp uzmanlaşmış kişilerden tercih edilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda finans ve Bankacılık Bölümü; sektörün ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamak üzere insani ilkelere saygılı, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve niteliğe sahip, mesleki etik ilkelere uyacak bireyler yetiştirmeyi amaç edinerek kurulmuştur.
Her bir öğrencimize akademik başarılarını arttırmak, kariyerlerini planlamak ve geliştirmek için bir akademik danışman atanmaktadır.
Bölümümüzün eğitim öğretim faaliyeti 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Bu yarıyıllarda öğrencilere bankacılık ve finans sektörüne ait teorik bilgilerin yanı sıra muhasebe, pazarlama, yönetim ve iktisat alanlarında da teorik bilgiler kazandırılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin pratiğe yönelik bilgi ve beceriler kazanması için 30 iş günlük staj uygulaması bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağladıkları takdirde çift ana dal veya yan dal yapabilmekte, ayrıca öğrenimlerinin belli bir kısmını Erasmus programı çerçevesinde üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurt dışı üniversitelerinde de sürdürerek kendilerine vizyon katabilmektedirler.
Finans ve Bankacılık Bölümünü başarıyla tamamlayan mezunlar, aldıkları eğitim bankalar başta olmak üzere leasing, faktöring, forfaiting, bireysel emeklilik şirketlerinde, şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilme imkânına sahip olmaktadır. Diğer yandan gerekli KPSS puanı şartını sağlamaları durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer devlet kurumlarının finans ile muhasebe alanlarında uzman ve müfettiş gibi A grubu kadrolarında çalışabilmektedirler.
Akademik alanda ilerlemek isteyen mezunlar ise, lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp gerekli şartları sağladıklarında üniversitelerin Finans ve Bankacılık bölümlerinde veya ilgili bölümlerin anabilim dallarında öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler.