Program Çıktıları

       Program Çıktıları (Revizyon Tarihi 15.03.2024)
 1. Alanı ile ilgili konularda kuramsal bilgi. (programa özgü ölçüt)
 2. İktisat alanındaki teori, kavram ve modeller hakkında bilgi.(genel ölçüt)
 3. İşletme alanındaki teori, kavram ve modeller hakkında bilgi.(genel ölçüt)
 4. İşletmeler ve finansal piyasalar hakkında hukuki bilgi.(genel ölçüt)
 5. Bir işletmenin finansal nitelikteki işlemlerini kayıt altına alabilme ve bunları raporlayıp aktarabilme becerisi.(genel ölçüt)
 6. Sayısal bilgisini finans alanında kullanabilme becerisi.(programa özgü ölçüt)
 7. Analitik düşünme becerilerini, işbirliği ve takım çalışması değerlerini profesyonel çalışma ortamında uygulama.(genel ölçüt)
 8. Alanında yenilikçi, girişimci veya eleştirel düşünme becerisine sahip olma, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma.(genel ölçüt)
 9. Ekonomik ve finansal verileri yorumlayabilme becerisi.(programa özgü ölçüt)
 10. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde dil bilgisine sahip olma.(genel ölçüt)
 11. Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını kullanma.(programa özgü ölçüt)
 12. Finans alanında sahip olduğu bilgiler ile karşılaşılacak problemlere çözümler üretebilme.(programa özgü ölçüt)
 13. Alanla ilgili konuları sosyal hakların evrenselliği, etik, kültürel değerler veya sosyal sorumluluk perspektifinden değerlendirme.(genel ölçüt)
 14. Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunma, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyma.(programa özgü ölçüt)
     Program Çıktıları/ Program Eğitim Amaçları Matrisi

     Program Çıktıları-Ders ilişkilendirmesi

       Program Çıktıları (Eski)
 1. Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.(programa özgü ölçüt)
 2. İşletme, ekonomi ve hukuk alanlarında temel bilgi.(genel ölçüt)
 3. Ekonomik ve finansal verileri analiz edip yatırım süreçlerinde kullanabilme becerisi.(programa özgü ölçüt)
 4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.(genel ölçüt)
 5. Varlık değerlendirme, kredilendirme ve risk analiz süreçlerinde karşılaşılacak problemlere çözümler üretebilme becerisi.(programa özgü ölçüt)
 6. Matematik ve istatistik bilgisini kendi alanında kullanabilme becerisi.(programa özgü ölçüt)
 7. Bir işletmenin finansal nitelikteki işlemlerini kayıt altına alabilme ve bunları raporlayıp yorumlayabilme becerisi.(genel ölçüt)
 8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.(genel ölçüt)
 9. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.(genel ölçüt)
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.(programa özgü ölçüt)
 11. Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.(genel ölçüt)