EN | TR

Program Çıktıları

       Program Çıktıları
 1. Alanı ile ilgili konularda kuramsal bilgi.
 2. İktisat alanındaki teori, kavram ve modeller hakkında bilgi.
 3. İşletme alanındaki teori, kavram ve modeller hakkında bilgi.
 4. İşletmeler ve finansal piyasalar hakkında hukuki bilgi.
 5. Bir işletmenin finansal nitelikteki işlemlerini kayıt altına alabilme ve bunları raporlayıp aktarabilme becerisi.
 6. Sayısal bilgisini finans alanında kullanabilme becerisi.
 7. Analitik düşünme becerilerini, işbirliği ve takım çalışması değerlerini profesyonel çalışma ortamında uygulama.
 8. Alanında yenilikçi, girişimci veya eleştirel düşünme becerisine sahip olma, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma.
 9. Ekonomik ve finansal verileri yorumlayabilme becerisi.
 10. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde dil bilgisine sahip olma.
 11. Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını kullanma.
 12. Finans alanında sahip olduğu bilgiler ile karşılaşılacak problemlere çözümler üretebilme.
 13. Alanla ilgili konuları sosyal hakların evrenselliği, etik, kültürel değerler veya sosyal sorumluluk perspektifinden değerlendirme.
 14. Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunma, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyma.