EN | TR

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 2. İşletme, ekonomi ve hukuk alanlarında temel bilgi.
 3. Ekonomik ve finansal verileri analiz edip yatırım süreçlerinde kullanabilme becerisi.
 4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 5. Varlık değerlendirme, kredilendirme ve risk analiz süreçlerinde karşılaşılacak problemlere çözümler üretebilme becerisi.
 6. Matematik ve istatistik bilgisini kendi alanında kullanabilme becerisi.
 7. Bir işletmenin finansal nitelikteki işlemlerini kayıt altına alabilme ve bunları raporlayıp yorumlayabilme becerisi.
 8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 9. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 11. Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.