Sıkça Sorulan Sorular

Finans ve Bankacılık Bölümü
Sıkça Sorulan Sorular
 
 • Neden Tarsus Üniversitesini tercih etmeliyim?

Tarsus Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen güçlü ve dinamik bir gelişim göstererek kısa sürede başarısından söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir. Teori ve uygulamaya dayalı zengin öğrenim deneyimi, dinamik ve güçlü akademik kadrosu ve kişisel gelişime yönelik seçmeli dersleri ile Üniversitemiz, öğrencilerine özgün ve yetkin bir eğitim imkânı sağlayacaktır. Başka bir deyişle Üniversitemiz, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan, saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten, yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir. Eğitimimizin temel odağı ise öğrencilerimiz olup onların kendilerini keşfetmelerine, eğitim gördükleri alanda yetkin ve donanımlı bir şekilde mezun olmalarına azami özen gösterilmektedir.

 • Tarsus’a ulaşım imkânları nelerdir?

Tarsus kentinin jeopolitik bir önemi bulunmakta olup, gerek havaalanına gerekse de Mersin ve Adana il merkezlerine yarım saat mesafededir. Havaalanından Havaş Servisleri ile Mersin ve Adana’dan da hızlı tren ile kısa sürede kent merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Tarsus, Adana ve Mersin il merkezlerine eşit mesafede bulunan bir yerleşim yeri olup, bu kentleri birbirine bağlayan normal karayolu, otoyol ve hızlı tren ulaşımı ile erişilebilirliği yüksek olan bir kenttir.

 • Üniversiteye ulaşım olanakları yeterli midir?

Üniversitemiz Mersin-Adana otobanının kuzeyinde yer almakta olup, bu kentlerden karayolu, otoyol ve hızlı tren ile erişim sağlanacak kolay bir mevkidedir. Söz konusu ulaşım olanakları ile Tarsus’a gelindikten sonra yolcu taşıma kapasitesi yüksek olan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Üniversitemize kolaylıkla ulaşım sağlanabilecektir. Söz konusu toplu ulaşım araçlarının sefer sıklıkları zaman içerisinde artırılmış olup ulaşım noktasında öğrencilerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır.

 • Sosyal ve Kültürel olarak kişisel gelişimime Tarsus’un katkısı ne olacaktır?

Tarsus; coğrafi konum avantajı, 54 ilden fazla nüfusu, yapımı devam etmekte olan Çukurova Bölgesel Havalimanına yakınlığı, tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan kadim bir kenttir. Özellikle 54 ilden fazla bir nüfusa sahip olması, kentin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini de sağlamıştır. Kentte çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri opera, tiyatro, konser gibi çokça kültürel ve sosyal organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Mersin ve Adana il merkezlerine olan yakınlığı, toplamda 4 milyon nüfusa sahip olan bu iki kentin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklarından da istifade etmenize imkân sağlayacaktır. Nitekim her iki kentte Portakal Çiçeği, Limon Çiçeği, Turunçgiller, Milyonfest, Şaymana gibi festivaller yapılmakta, birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmektedir. Kentte bulunan alışveriş merkezi, öğrencilerin alışveriş ve yemek ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet sunmaktadır. Ayrıca kentimizin denize ve yaylalara olan mesafesinin de çok kısa olması nedeniyle aynı anda dört mevsimi yaşama imkânına sahip olacaksınız.

 • Tarsus’ta kiralar ve hayat şartları zorlayıcı mıdır?

Tarsus gerek coğrafî konumu gerekse de iklimi ile oldukça yaşanılabilir bir şehirdir. Bu avantajlar yaşam koşullarını kolaylaştırmakla birlikte ekonomik açıdan da kenti daha avantajlı hale getirmektedir. Kiralar makul bir seviyede olup tarımın ve ulaşımın gelişmesine bağlı olarak yaşam için gerekli zorunlu giderlerin ekonomik değeri diğer kentlere nazaran oldukça düşüktür.

 • Yurt imkânı var mıdır?

Tarsus'ta Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait üç adet yurt bulunmaktadır. Söz konusu yurtların kapasitesi yüksek olmakla birlikte kentte özel yurtlar da mevcuttur.

 • Üniversitede yemek imkânı var mıdır?

Üniversitemizin öğle öğünü için yemekhanesi bulunmakta olup, öğrencilerimize cüzi bir ücretle dört çeşit yemek imkânı sunulmaktadır. Ayrıca yerleşkemiz içerisinde kantinlerimiz de bulunmaktadır.

 • Üniversitede Öğrenci Kulüpleri bulunmakta mıdır?

Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve bütün öğrencilere hitap eden öğrenci kulüplerimizin yanı sıra Finans ve Bankacılık Topluluğu da bulunmaktadır. Öğrencilerimizce herhangi bir kulüp kurulması istemi halinde bir öğretim üyesi söz konusu kulüp için danışman olarak görevlendirilmektedir. Öğrenci Kulüpleri için daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın internet sayfasına (http://sks.tarsus.edu.tr/) girerek “Öğrenci Toplulukları” kısmını ziyaret edebilirsiniz.

 • Neden Finans ve Bankacılık Bölümünü seçmeliyim?

Küreselleşme ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda finans sektöründe, büyük bir değişim yaşanmakta bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemektedir. Finans merkezi olmayı hedefleyen Türkiye’nin de bu alanda yetişmiş, analitik düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş profesyonellere ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de tüm finansal faaliyetlerin yaklaşık %70’ini bankacılık sektörü göstermektedir. Sigortacılık ve diğer finansal faaliyetler ise önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. Finans ve Bankacılık Bölümünde eğitim öğretim faaliyeti 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilere finans ve bankacılık sektörüne ait teorik bilgilerin yanı sıra muhasebe, pazarlama, yönetim ve iktisat alanlarında da teorik bilgiler kazandırılmaktadır. Kişisel gelişime yönelik seçmeli dersler ile öğrencilerimiz kendilerini geliştirebilmektedir. Bölümümüzde 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Finans ve Bankacılık Bölümünün temel amacı nedir?

Finans ve Bankacılık Bölümünün temel amacı; vermiş olduğu nitelikli eğitim ile alanında bilgi sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, sosyal sorumluluk bilincine sahip ve etik değerlere saygılı, disiplinler arası ve küresel bakış açısıyla araştırmalar yapıp çözümler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, ulusal ve uluslararası alanlarda görev alabilecek mezunlar yetiştirmektir.

 • Bölümde alacağım derslerin geleceğime ve mesleki gelişimime katkısı ne olacaktır?

Tarsus Üniversitesi Finans ve Bankacılık bölümü ders müfredatı iç ve dış paydaşların görüşlerine ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Dinamik akademik kadromuzla Finans ve Bankacılık Bölümünde disiplinler arası bir eğitim verilmektedir. Söz konusu disiplin alanları; işletme, iktisat, hukuk, pazarlama, ekonomi ve muhasebedir. Mezunlarımız ulusal ve uluslararası işletmelerde uzman ve yönetici olarak görev alabilirler. Sektörle yapılan etkinliklerle finans ve bankacılık alanındaki son gelişmeler öğrencilere aktarılmaktadır. Ek olarak öğrenciler Türkiye'de veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler.

 • Bölümde akademik danışmanlık faaliyeti verilmekte midir?

Öğrencilerimize üniversite yaşantıları süresince, kayıtlı oldukları bölümün eğitim programları ve mevzuat ile ilgili her türlü danışma gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır. Her bir öğrenci için atanan Akademik Danışman, öğrencilerimize öğrenim hayatı boyunca karşılaşacağı bütün sorunlarda yardımcı olmakla birlikte kariyer planlaması konusunda da öğrencilerimizi destekleyerek geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olacaktır.

 • Mezuniyet sonrasındaki kariyer imkânları nelerdir?

Finans ve Bankacılık Bölümünü başarıyla tamamlayan mezunlar, aldıkları eğitim ve lisanslar ile bankalar ve sigorta şirketleri başta olmak üzere leasing, faktöring, forfaiting, bireysel emeklilik şirketlerinde, şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde finansal analist, finans danışmanı ve portföy yöneticisi olarak istihdam edilme imkânına sahip olmaktadır. Diğer yandan gerekli KPSS puanı şartını sağlamaları durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Borsa İstanbul ve devlet kurumlarının finans ile muhasebe alanlarında uzman ve müfettiş gibi A grubu kadrolarında çalışabilmektedirler.

 • Bölüm öğrencilerinin mezun olması için staj yapmaları gerekmekte mi?

Bölümümüzde mezuniyet öncesi 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır. Staj sırasında öğrencilerimizin sigortaları okulumuz tarafından yapılmaktadır.

 • Bölüm öğrencileri yaz okulundan faydalanabilirler mi?

Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders/dersler alabilir. Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

 • Bölüm öğrencileri ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından (Farabi, Erasmus vb.) faydalanabilirler mi?

Öğrencilerimiz Erasmus programı ile bölümün anlaşma sağladığı yurtdışında bir üniversitede; Farabi programı ile de yurt içinde anlaşma sağladığı herhangi bir yükseköğretim kurumunda bir dönem ya da iki dönem eğitim görme imkânı kazanabilirler.

 • Bölümde eğitim dili nedir?

Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir. Ancak, birinci sınıfta ilk dönem Yabancı Dil-1, ikinci dönem Yabancı Dil-2, dersleri müfredatta yer almaktadır.

 • Sınav uygulama esasları nelerdir?

Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına girerler. Ancak ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, staj, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalar da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Lisans yarıyıl sonu sınavında 100 puan üzerinden en az 40 puan almak zorunludur.

Not: Öğrenci işleri ile ilgili bütün sorularınız için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Soruları ziyaret etmeniz gerekmektedir.