Akademik Personel

FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. ALİ DERAN
Prof. Dr. KEMAL EYÜBOĞLU
Doç. Dr. EGEMEN İPEK
Doç. Dr. AYŞE ERGİN ÜNAL
Doç. Dr. SAFFET AKDAĞ
Doç. Dr. SERKAN ŞAHİN
Öğr. Gör. Dr. SERKAN ALKAN
Dr. Öğr. Üyesi AYNUR SÜSAY ALKAN
Dr. Öğr. Üyesi MUSA ÖZÇELİK
Arş. Gör. Dr. BEKİR ZENGİN
Arş. Gör. FURKAN KAYHAN

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL