Yayınlar

Bölümümüz Öğretim Üyelerine Ait Son Yıllarda Yayınlanan Bazı Makaleler
 • Deran, A., & Beller Dikmen, B. (2019). Sukuk ve Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikalarının Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları12(3), 907–927.
 • Özulucan A., & Deran A. (2009). Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların Bankacılık Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 85-108.  
 • Üzar, U., & Eyüboğlu, K. (2019). The Nexus between Income Inequality and CO2 Emissions in Turkey. Journal of Cleaner Production227, 149-157.
 • Üzar, U., & Eyüboğlu, K. (2019). Is Foreign Direct Investment an Engine for Energy Consumption:  An Empirical Investigation for Turkey. Environmental Science and Pollution Research, 26, 28092–28105.
 • İskenderoğlu, Ö., & Akdağ, S. (2019). A Comparison of Portfolio Optimization Results with Fuzzy Konno Yamazaki Linear Programming in Bull and Bear Markets  The Case of Turkey. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research53, 195–208.
 • Akdağ, S., Kılıç, İ., & Yıldırım, H. (2019). Does VIX Scare Stocks of Tourism Companies. Letters in Spatial and Resource Sciences12(3), 215–232.
 • Eren, M. V., & Ergin Ünal, A. (2019). Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi  Türkiye Örneği. Sosyoekonomi27(39), 81–93.
 • Eren, M. V., Ergin Ünal, A., & Aydın, H. İ. (2018). Türkiye de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki  Frekans Alanı Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi19(1), 1–18.
 • Süygün, M. S., & Bozyiğit, S. (2019). Dış Ticaret ve Lojistik Eğitiminde Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme: Kavramsal Bir İnceleme. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi16(1), 37-50.
 • Süygün, M. S. (2019). Promotion of International Trade. Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics içerisinde, Peter Lang Publishing. ISBN:978-3-631-80194-9.
 • Şahin S. & Ege İ.,Topaloğlu E. E. (2018). January Effect Revisited: Evidence from Borsa Istanbul and Bucharest Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance, 10(1), 159-166.
 • Şahin S.  & Ege İ. (2015). Financial Development and FDI in Greece and Neighbouring Countries: A Panel Data Analysis. Procedia Economics and Finance, 24, 583-588.
 • İpek, E. (2019). The costs of disability in Turkey. Journal of Family and Economic Issues, 1-9.
 • İpek E. (2019). Türkiye’de Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Koşulsuz Kantil Regresyon. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 409-420.