Araştırma Alanları

 • Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları
 • Enerji Ekonomisi
 • Dijital Bankacılık
 • Finansal Gelişme
 • Turizm Ekonomisi
 • Uygulamalı Mikro ekonometri
 • Enflasyon, Ekonomik Büyüme
 • İnovasyon
 • Risk Yönetimi
 • Portföy Yönetimi
 • Finans Mühendisliği