Araştırma Alanları

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), halka açık şirketlerin finansal tablolarını tutarlı, şeffaf ve dünya çapında kolayca karşılaştırılabilir hale getirmeyi amaçlayan bir dizi muhasebe kuralıdır.
 
Enerji Ekonomisi: Enerji, ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden biridir. Enerji kullanımı endüstriyel büyümeyi yönlendirir ve bir ekonominin işleyişinin merkezinde yer alır.
 
Dijital Bankacılık: Dijital bankacılık, bankacılık ürünleri sunmak ve işlemler sağlamak için yüksek düzeyde süreç otomasyonu ve web tabanlı hizmetler içerir. Kullanıcılara masaüstü, mobil ve ATM hizmetleri aracılığıyla finansal verilere erişme olanağı sağlar.
 
Turizm Ekonomisi: Turizm sektörü gelir, istihdam ve döviz kazancı yaratma işlevleri ile ekonomilerinin büyümesinde önemli bir katalizördür.
 
Uygulamalı Mikro Ekonometri: Uygulamalı mikro ekonometri, alıcı ve satıcıların davranışlarını anlamak için mikro ekonomik kavramların kullanımı ve analizidir.
 
Enflasyon, Ekonomik Büyüme: Ekonomide kullanılmayan emek veya kaynaklar olduğunda, enflasyon teorik olarak üretimi artırmaya yardımcı olur. Talebin öne çekilmesi bu talebi karşılamak için daha fazla üretimi tetikler.
 
Risk Yönetimi: Finans alanında risk yönetimi, yatırım kararlarındaki belirsizliğin tespit edilmesi, analizi ve azaltılması süreci olarak ifade edilmektedir.
 
Portföy Yönetimi: Portföy yönetimi, çeşitli yatırım fırsatlarının analiz edilmesi, amacına ulaşmak için en uygun finansal araçların seçilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.
 
Finans Mühendisliği: Finans mühendisliği, bilgisayar bilimi, istatistik, ekonomi ve uygulamalı matematik alanlarındaki araçları ve bilgileri, güncel finansal sorunları ele almak ve yeni ve yenilikçi finansal ürünler tasarlamak için kullanır.