EN | TR

Bölüm Başkanı MesajıSevgili Öğrenciler;
 
Dünyada finansal hizmetler sektörünün rolü ve önemi küreselleşme ile birlikte her geçen gün artmakta ve sektör iyi yetişmiş bireylere ihtiyaç duymaktadır.
 
Finans ve Bankacılık bölümümüzün temel amacı, hem teorik hem de pratik bilgi ve becerilere sahip öğrencileri yetiştirerek finans sektörünün etkinliğini artırmak ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bireyler kazandırmaktır. Bu amaçla bölümde, ihtiyaçları takip edebilmek için sektörle yakın temas kurularak sektörün tekrarlayan sorunlarına, kendi yenilikçi ve analitik çözümlerini geliştirmeyi hedefleyen bireyler yetiştirilmektedir. Bölüm ayrıca öğrencilere çevre, etik değerler ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazandırmayı amaçlamaktadır.
 
Bölümümüzde, finans ve bankacılık alanında çalışmayı planlayan öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Finans ve Bankacılık Bölümü; öğrencileri bankalar, aracı kurumlar, kurumsal şirketlerin muhasebe ve finans departmanları, sigorta şirketleri, risk yönetimi, leasing, faktöring, forfaiting ve diğer ilgili alanlarda kariyer sahibi yapmak için tasarlanmıştır.
Donanımlı ve güler yüzlü akademisyenlerimize ek olarak, iş dünyasından deneyimli yöneticilerin derslere veya etkinliklere katılımı ile öğrencilerin iş dünyası ile iç içe olması sağlanmaktadır. Ayrıca 30 günlük staj ile teorik bilgilerin pratik uygulamalarla desteklenmesi hedeflenmektedir.
 
Özetle bölümümüz; finansal işlemlere yönelik teori ve pratiği uyumlaştıran, finansal kavramları özümsemiş, hızlı karar alabilme ve düşünebilme yeteneğine sahip, etik ve sosyal yönü güçlü bireyler yetiştirmeye odaklanmıştır. Bu bağlamda sizleri bankacılık ve finans alanının ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler olarak hazırlamak için Finans ve Bankacılık Bölümümüze bekliyoruz.  
                                                                             
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kemal EYÜBOĞLU