2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcından geçerli olmak üzere Mutlak Değerlendirme Sistemi

28 Kasım 2019 Perşembe

 
PUAN HARF NOTU KATSAYI BAŞARI DURUMU NOT ORTALAMASI ANLAMI
88-100 AA 4,0 Başarılı Katılır Mükemmel
76-87 BA 3,5 Başarılı Katılır Çok İyi
65-75 BB 3,0 Başarılı Katılır İyi
57-64 CB 2,5 Başarılı Katılır Orta
50-56 CC 2,0 Başarılı Katılır Yeterli
45-49 DC 1,5 Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre Başarılı / Başarısız Katılır Şartlı Başarılı
40-44 DD 1,0 Başarısız Katılır Başarısız
25-39 FD 0,5 Başarısız Katılır Başarısız
0-24 FF 0,0 Başarısız Katılır Başarısız
0 D 0,0 Başarısız Katılır Devamsız
  G   Başarılı Katılmaz Geçer
  K   Başarısız Katılmaz Kalır
  S   Süren Çalışma Katılmaz Süren Çalışma
  M   Başarılı Katılmaz Muaf