Dr. Egemen İPEKSağlık ekonomisi, hanehalkı ekonomisi ve uygulamalı mikro ekonometri alanlarında çalışmaları olan Dr. Egemen İpek 24/02/2020 tarihinde Bölümümüzde göreve başlamıştır.   
 
Egemen İpek lisans eğitimini 2005 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini 2009 yılında Ankara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladıktan sonra 2010 yılında Budapest College of Management ve 2014 yılında Universitat Pompeu Fabra’da doktora tez çalışmalarında bulunup 2014 yılında Doktor, 2020 yılında Mikro İktisat alanında Doçent unvanı unvanını almıştır. 
 
2015-2020 yılları arasında Gümüşhane Üniversitesi İktisat Bölümünde Dr Öğr. Üyesi olarak çalışmış, 2018-2019 öğretim yılında İngiltere Brunel Üniversitesi’nde Ziyaretçi Dr. Öğr. Üyesi olarak görev almıştır. Doç. Dr. Egemen İpek bölümümüzde lisans düzeyinde İktisada Giriş, Mikro iktisat, lisansüstü düzeyde İleri Mikro Ekonomi, Uygulamalı Mikro Ekonomik Analiz, Veri Analitiği derslerini verecektir.